Certyfikaty i szkolenia:

Instruktor aerobiku – 2004
Certyfikat – Szkolenie z zakresu: produkty i sprzęt firmy Rehabilitacja Polska – 2004
Certyfikat – zebranie naukowo-szkoleniowe „Spastyczność – ocena i leczenie” – 2006
Certyfikat – Konferencja naukowa – „Nowoczesna profilaktyka i terapia fizykalna” – 2006
Certyfikat – Integrated Soft Touch Techniques Trigger Points, Pain and Muscule Tone – Wilson
Concept (Zintegrowane techniki terapeutyczne na tkanki miękkie – punkty spustowe, ból i napięcie mięśniowe) 2008
Certyfikat – Brian Mulligan’s Concepts MOBILISATIONS WITH MOVEMENT, NAGS ETC. A, upper quadrant &B. lower quadrant (kurs funkcjonalnej terapii manualnej według koncepcji Briana Mulligana cz. A, B, C) 2008
Certyfikat – kurs podstawowy Kinesiology Taping 2008
Kurs podstawowy koncepcji PNF – 2008
Certyfikat – kurs „Techniki miękkie stosowane w leczeniu schorzeń narządu ruchu – relaksacja poizometryczna, techniki powięziowe, topografia punktów spustowych” Moduł I – 2010
Certyfikat – kurs „Techniki miękkie stosowane w leczeniu schorzeń narządu ruchu – relaksacja poizometryczna, techniki powięziowe, topografia punktów spustowych” Moduł II – 2011
Certyfikat – kurs praktyczny „Fizjoterapia w połogu” 2016
Certyfikat – kurs teoretyczno – praktyczny „Fizjoterapia zaburzeń dna miednicy” 2016
Zaświadczenie – konferencja naukowo- szkoleniowa „Nowoczesne oblicza Fizjoterapii” 2016
Certyfikat – kurs „Fizjoterapia uroginekologiczna i położnicza metodą Koszli” – techniki zaawansowane 2017
Certyfikat – szkolenie medyczne „Ultrasonografia uroginekologiczna dla praktyków z badaniami na żywo. Nowoczesna pesseroterapia” 2018
Certyfikat – kurs „Strategie indywidualizowane. Fizjoterapia z USG” 2018
Certyfikat uczestnictwa Open Mind Zdrowy Kręgosłup 2019