Nietrzymanie moczu to niekontrolowany wyciek moczu przez cewkę. Stanowi on duży problem higieniczny i socjalny. Częściej spotykany jest u kobiet niż u mężczyzn. Podczas tych dolegliwości może towarzyszyć ból przed w trakcie bądź po oddaniu moczu. Zawsze należy te objawy skonsultować z urologiem. Jeżeli badania moczu i posiew jest prawidłowy tzn. że może mieć to związek z dysfunkcją miednicy mniejszej.

  • Wysiłkowe nietrzymanie moczu mamy wtedy gdy dochodzi do niego podczas kaszlu, kichania, śmiechu, dźwigania, podskoków lub podczas wysiłku fizycznego.
  • Nietrzymaniu moczu z parcia mówimy o nim wtedy gdy do popuszczania moczu dochodzi przy uciążliwym i trudnym do opanowania skurczu pęcherza.
  • Postać mieszana nietrzymania moczu stanowi połączenie wysiłkowego nietrzymania moczu oraz nietrzymania z parcia.
  • Parcie naglące występuje, wtedy gdy jest nagła konieczność oddania moczu. Wynika ona z nieprawidłowych skurczów pęcherza. Objawy te często powodują problemy w życiu codziennym, każde wyjście z domu zaczyna się od zaplanowania podróży tak aby w przeciągu 15 minut mieć dostęp do toalety publicznej.
  • Nadreaktywność pęcherza to częste oddawanie moczu (powyżej 7 razy na dobę), parcia naglące i nietrzymanie moczu z parcia. Objawy te mogą występować oddzielnie lub w połączeniu ze sobą